نمای کلی تولیداتمشخصات کلی

اطلاعات جامع و کاملی در مورد مشخصات CPU، توابع کتابخانه ای، توابع سیستمی، راههای ارتباط با PLC، ارتباط با نرم افزار WinCC و پنلهای HMI، حافظه و...      ادامه›


مشخصات سخت افزار

اطلاعات فنی در رابطه با سخت افزار شامل مشخصات فنی CPU، رابط کاربری، ورودی و خروجی ها و...      ادامه›